My Profile

Profile Avatar
SaulI473437
Lodskovvej 94
Frederiksberg C, REGION SJALLAND 1850
Denmark
50-87-65-92 http://www.visahanquocgiare.com/
B�n cạnh �� nhiều dự �n �� �ược ph� duyệt sẽ �ược triển khai thời gian tới gi�p r�t ngắn khoảng c�ch di chuyển cũng khiến thị trường �ịa ốc nơi ��y �ược hưởng lợi như: �ường nối d�i S�n Bay Quốc tế Long Th�nh �ến Khu c�ng nghiệp Giang Điền; mở rộng �ường Phùng Hưng kết nối với Quốc lộ 1A v� Quốc lộ 51. Khi ��, từ khu c�ng nghệ cao Giang Điền �i Bi�n dich vu visa han Hòa v� Long Th�nh chưa �ầy 20 ph�t, về TP HCM khoảng 40 ph�t.
L� khu c�ng nghệ quy m� lớn nhất khu vực Đ�ng Nam Bộ, lượng lớn c�c doanh nghiệp trong v� ngo�i nước dịch chuyển về ��y �ặt nh� m�y sản xuất kinh doanh. H�ng loạt doanh nghiệp như: Kenda, Great Kingdom, Ever Global, GPMI, Top Earner International, Hansvina� k�o theo h�ng tr�m nghìn lao �ộng cũng như chuy�n gia về sinh sống v� l�m việc.

lam visa han quocPh�n kh�c n�y cũng c� kh�ng �t c�c dự �n kh�ng �ủ ph�p l� hoặc do chủ �ầu tư kh�ng �ủ n�ng lực thi c�ng, nằm bất �ộng v� �ang dần �ược mua b�n lại nhờ c�c thương vụ M&A �ể chuyển giao sang cho chủ �ầu tư kh�c c� n�ng lực ph�t triển tốt hơn.

Biệt thự thiết kế sang trọng nằm trong kh�ng gian xanh �a tiện �ch, an ninh kh�p k�n.
Tọa lạc ngay "tr�i tim" khu �� thị Phodong Village (phường C�t l�i, quận 2, TP HCM), Sol Villas hướng �ến một cộng �ồng thượng lưu với những chuẩn mực cao cấp.

Dự �n nằm trong tổng thể khu d�n cư hiện �ại Cityland Riverside rộng 12ha với �ầy �ủ tiện �ch. Với t�n chỉ kiến tạo kh�ng gian sống v�n minh, home hiện �ại cho cư d�n, chủ �ầu tư chi mạnh cho chất lượng c�ng trình v� hệ thống tiện �ch chuẩn quốc tế. B�n cạnh ��, chi ph� x�y dựng cũng �ược kiểm so�t tốt nhằm mang lại dòng sản phẩm gi� th�nh hợp l�, vừa tầm với số ��ng kh�ch h�ng.
Khu c�n hộ c� hệ thống tiện �ch �a dạng như trung t�m thương mại Big C, Delala, phòng tập gym, si�u thị, nh� trẻ, khu vui chơi trẻ em, c�ng vi�n, ba tầng hầm �ể xe. Dự �n liền kề trường quốc tế Renaissance v� Việt �c cùng nhiều tiện �ch ngoại khu, �ảm bảo ��p ứng nhu cầu của cư d�n thuộc nhiều �ộ tuổi.

"Ch�ng t�i ph�t triển Sol Villas dựa tr�n uy t�n thương hiệu v� 18 n�m kinh nghiệm trong ng�nh bất �ộng sản, mang �ến cho kh�ch h�ng những biệt thự �ẳng cấp, �ảm bảo t�nh ph�p l�", �ại diện SCC nhấn mạnh.
Theo b�o c�o qu� II/2018 của CBRE Việt Nam, dòng sản phẩm nh� phố, biệt thự tại TP HCM c� gi� t�ng li�n tục ở cả thị trường sơ cấp v� thứ cấp. Ri�ng thị trường sơ cấp, gi� trung bình c�c dự �n t�ng 27% so với cùng kỳ n�m trước.

Nh�n dịp mở b�n �ợt một block C, tập �o�n Bảo Gia c�ng bố ch�nh s�ch b�n h�ng ưu ��i �p dụng từ ng�y 1/7. Theo �� 50 kh�ch h�ng �ầu ti�n k� thỏa thuận �ặt cọc trước ng�y 21/7 c� cơ hội bốc th�m tr�ng thưởng h�ng tr�m lượng v�ng SJC v� nhiều phần thưởng gi� trị cao.

Phối cảnh b�n ngo�i dự �n Sky89 - một trong 4 dự �n hợp t�c giữa li�n doanh An Gia v� Creed Group.
Phối cảnh b�n ngo�i dự �n Sky89 - một trong 4 dự �n hợp t�c giữa li�n doanh An Gia v� Creed Group.
Sau hai thập ni�n, �ại gia lớn của khu Nam l� Ph� Mỹ Hưng cũng lần �ầu ti�n mở cửa ��n dòng vốn từ ba nh� tư Nhật l� Daiwa House - Nomura - Sumitomo. Li�n doanh n�y hợp t�c ph�t triển dự �n Midtown quy m� 2.500 c�n. Gi� trị hợp t�c kh�ng �ược tiết lộ, tuy nhi�n Ph� Mỹ Hưng cho biết ��y l� dự �n tốn k�m nhất của doanh nghiệp trong n�m 2017.

To�n khu c� an ninh kh�p k�n, �ảm bảo sự ri�ng tư v� an to�n cho cư d�n. Sol Villas trang bị hệ thống camera dọc c�c tuyến �ường cùng �ội ngũ bảo vệ tuần tra 24/24, ki��m so�t chặt chẽ việc ra v�o khu biệt thự.
Nằm tr�n khu �ất c� tổng diện t�ch 4,5ha, khu biệt thự cao cấp Sol Villas cung cấp 101 sản phẩm, gồm 52 biệt thự phố vườn, 16 biệt thự song lập v� 33 c�n �ơn lập. Đại diện C�ng ty CP X�y dựng S�i Gòn (SCC) - chủ �ầu tư Sol Villas, cho biết hiện dự �n �� c� sổ hồng từng nền biệt thự.

N�m 2016, m� hình Airbnb chỉ c� 6.500 c�n hộ cho thu� online tại Việt Nam, một n�m sau nguồn cung t�ng 2,5 lần.
Tỷ suất lợi nhuận của c�n hộ cho thu� TP HCM sụt giảm / Gần 50.000 c�n hộ sắp 'dội bom' TP HCM 1,5 n�m tới

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.